Społeczeństwo

Upadłość konsumencka 2019 – jakie zmiany?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób w trudnej sytuacji materialnej jedyny sposób na to, by poradzić sobie z zadłużeniem. Od lat liczba osób ubiegająca się o ogłoszenie upadłości rośnie, jednak nie jest tajemnicą, że uzyskanie pozytywnego wniosku sądu nie należy do łatwych. Na rok 2019 zapowiadane są jednak rewolucyjne zmiany, które mają znacząco ułatwić całe postępowanie. Czy rzeczywiście?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego jak redukcja lub umorzenie zobowiązań finansowych osoby prywatnej, nie prowadzącej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeżeli posiadamy długi, których z konkretnych powodów nie jesteśmy w stanie spłacić, wówczas możemy zgłosić w sądzie wniosek o upadłość i brak wypłacalności. W polskim prawie możliwość ta została wprowadzona w 2009 roku, w 2014 roku dokonano nowelizacji ustawy, z kolei upadłość konsumencka 2019 prawdopodobnie będzie funkcjonowała na nowych zasadach (www.upadłośćkonsumencka.com.pl). O tym jednak co się zmieni i jak bardzo i czy w ogóle, dopiero się dowiemy.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Aby ubiegać się o upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, czego musi dokonać dłużnik, wierzyciel nie ma prawa do przymusowego wszczęcia postępowania. Taką możliwość mają jedynie osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Co istotne, aby sąd przyjął wniosek, dłużnik musi spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszą przesłanką jest utrata wypłacalności, czyli niemożność spłaty zobowiązań pieniężnych, które wynikały nie z jego winy (choroba, śmierć, utrata pracy itd.). Dodatkowo umorzenie długów dotyczy tylko zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Co za tym idzie, jeżeli konsument sam doprowadził do niewypłacalności na skutek rażących zaniedbań, jest przedsiębiorcą, podał nieprawdziwe dane lub prowadzono już wcześniej postępowanie upadłościowe, które oddalono/zakończono oddłużeniem, wówczas sąd oddali wniosek.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenie sprawy, majątek konsumenta staje się „masą upadłościową” zarządzaną przez syndyka, zostaje on zlicytowany w celu spłaty zadłużenia. Jeżeli licytacja nie daje pełnej możliwości spłaty zobowiązań, zostaje również wprowadzony plan spłaty, który nie może być dłuższy niż 3 lata.

Młotek sędziego i symbol klauzuli prawnej

Co się zmieni w przepisach o upadłości konsumenckiej w 2019 roku?

Przytoczony stan prawny obowiązuję na tę chwilę, jednak już w 2018 roku mówiło się o planowanych zmianach i wychodziło na to, że rok 2019 miał być pod tym względem rewolucyjny. Co ma się zmienić? Przede wszystkim podejście do przesłanek, na podstawie których sąd może wszcząć postępowanie lub je oddalić. Po zmianach możliwe byłoby wszczęcie upadłości konsumenckiej już na samej podstawie niewypłacalności, bez rozpatrywania powodów (więc niezależnie od tego, czy jest niewypłacalny ze swojej czy nieswojej winy).

Rażące niedbalstwo może za to przyczynić się do wydłużenia okresu spłaty zadłużenia od 4 do nawet 7 lat, ponieważ przyczyny niewypłacalności będą omawiane dopiero na etapie ustalania planu spłaty. Dodatkowo zmiana miałaby dotyczyć także układów konsumenta z wierzycielem. Na tej podstawie, dłużnik będzie miał prawo złożyć wniosek o układ z wierzycielem, bez wcześniejszego składania wniosku o upadłość.

Kolejną zmianą jest także zrównanie praw osoby prywatnej z przedsiębiorcą jeżeli chodzi o zabezpieczenie nieruchomości, w której mieszka. Di tej pory takie zabezpieczenie w postaci wydzielenia środków do życia miał jedynie konsument, nowelizacja rozszerzy to także na przedsiębiorców.

Kiedy zmiany w upadłości konsumenckiej wejdą w życie?

Nad ustawą zaczęto pracować już jesienią 2018 roku, prowadzono wówczas rozmowy międzyresortowe i ustalono zakres przyszłych zmian. Według informacji, nowe zapisy w prawie miały zacząć obowiązywać już z początkiem 2019 roku. Wygląda jednak na to, że do takich zmian nie dojdzie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie, bowiem projekt został zawieszony i upadłość konsumencka w 2019 roku nie będzie się znacząco różnić od tej z poprzedniego roku. Obawiano się, że tak drastyczna nowelizacja mogłaby doprowadzić do nadużyć. Możliwe, że za jakiś czas temat ten znów powróci i prace zostaną wznowione.

15 lutego 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.