Biznes

Otrzymanie zezwolenia na pracę w Polsce łatwiejsze z pomocą kancelarii

Dla obcokrajowców załatwienie spraw urzędowych w Polsce, takich jak legalizacja pobytu czy uzyskanie zezwolenia na pracę, jest trudne i czasochłonne. Często nie wiedzą jednak, że mogą im w tym pomóc wyspecjalizowane kancelarie prawne. Jak to wygląda i jakie porady można uzyskać?

Co to jest zezwolenie na pracę i kto go potrzebuje?

Zaczniemy jednak od wyjaśnienia podstawowych kwestii, czyli co to jest zezwolenie na pracę i kto musi o nie wnioskować. Jest to dokument, dzięki któremu cudzoziemcy mogą legalnie podjąć pracę w Polsce – gdy go nie posiadają, mogą zostać jedynie zatrudnieni „na czarno”, co jest karalne, zarówno w przypadku polskich pracowników, jak i cudzoziemców.

Aby możliwe było otrzymanie tego zezwolenia, należy mieć już wyrobioną wizę lub pozwolenie na pobyt czasowy. Z czego nie każdy zdaję sobie sprawę, we wniosku o wydanie tego dokumentu należy dokładnie wskazać, o pracę na jakim stanowisku obcokrajowiec się stara. W praktyce więc wygląda to tak, że najpierw trzeba znaleźć przedsiębiorce, który wyrazi chęć zatrudnienia cudzoziemca, który po tym może starać się o zezwolenie. Ponadto będzie ono legalne tylko wtedy, jeśli obcokrajowiec będzie wykonywać dokładnie tę samą pracę, która została wskazana we wniosku i jest ściśle określona na zezwoleniu. Gdy pracodawca jest zostanie zmieniony, należy zdobyć nowy dokument.

Kto musi ubiegać się o to pozwolenie? Wszyscy obcokrajowcy pochodzący z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy już wcześniej uzyskali zgodę na legalny pobyt w naszym kraju. I tak jak zostało to już wspomniane, pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce mogą udzielić wyspecjalizowane kancelarie prawne – przykładem jest lexadvena.com/uslugi/otrzymanie-zezwolenia-na-prace-w-polsce.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowca?

Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Co jest potrzebne? Wniosek o wydanie zezwolenia, kopia dokumentów podróży cudzoziemca oraz kopia dowodu opłaty skarbowej. Ponadto w przypadku gdy pozwolenie dotyczy pracy zakwalifikowanej jako zawód regulowany, konieczne jest przedstawienie kopii dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów dotyczących wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Wykaz wymaganych dokumentów może różnić się także w zależności od rodzaju zezwolenia na pracę. Wyróżnia się zezwolenia typu A, typu B, typu C, typu D oraz typu E, które dotyczą m.in. tego, czy praca jest podejmowana u polskiego przedsiębiorcy, czy u zagranicznego pracodawcy, który deleguje swojego pracownika na terytorium Polski.

Usługi prawne dla cudzoziemców

Jak widać, złożenie odpowiedniej dokumentacji wcale nie jest takie proste. Trzeba też wiedzieć, że wszystkie dokumenty napisane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Z tego względu obcokrajowcy często decydują się na skorzystanie z usług prawnych. A w czym jeszcze pomogą adwokaci?

W legalizacji pobytu w Polsce czy w uzyskaniu karty stałego pobytu lub polskiego obywatelstwa. I co ważne, wyspecjalizowani prawnicy biegle rozmawiają w języku angielskim, nie jest więc konieczna znajomość języka polskiego przez cudzoziemców.

10 września 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.