Biznes

Obligacje korporacyjne dla indywidualnych inwestorów

W obligacje korporacyjne inwestuje coraz więcej osób – zarówno Ci, którzy poszukują alternatyw dla lokat, jak i doświadczeni inwestorzy, którzy chcą urozmaić swój portfel inwestycyjny oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi niepowodzeniami.

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Termin obligacje korporacyjne jest w ostatnim czasie bardzo popularny, jednak nie dla wszystkich może być jeszcze być jasny. Są to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent (spółka z o.o., spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna) stwierdza, że jest dłużnikiem osoby wykupującej obligacje (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty świadczeń wobec niego w określonym czasie. Czyli obligacje korporacyjne to po prostu oferta firm dla inwestorów, dla klientów indywidualnych (np. bestcapital.pl). Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na emisję obligacji, ponieważ jest to dla nich dobry sposób na pozyskanie funduszy. A inwestorzy chętniej postanawiają kupować papiery dłużne, ponieważ w większości przypadków jest to bezpieczny sposób na lokowanie kapitału, a bardziej opłacalny niż np. lokaty. Przy czym ryzyko jakie zostaje podejmowane, zależy już wyłącznie od inwestora – im wyższe oprocentowanie obligacji proponuje spółka, tym ryzyko niepowodzenia inwestycji jest większe.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne na giełdzie

Rynek pierwotny i wtórny obligacji – co wybrać?

Istotną dla inwestora kwestią jest wybór rynku, na którym zdecyduje się inwestować. Do wyboru ma dwie opcje – rynek pierwotny oraz wtórny. Na rynku pierwotnym wykup obligacji następuje bezpośrednio od emitenta, czyli od spółki, która poszukuje kapitału na przyszłe inwestycje. Obligacje sprzedawane są wtedy po cenie emisyjnej, która często równa jest wartości nominalnej (to przewidziana kwota wykupu od której nalicza się odsetki). Rynek wtórny to nic innego jak giełda. Inwestor ma tam możliwość swobodnego kupna i sprzedaży obligacji. Tak naprawdę o rozwoju obligacji korporacyjnych w Polsce można mówić od czasu, kiedy powstał rynek wtórny Catalyst. To on umożliwił wykup obligacji indywidualnym inwestorom, którzy nie posiadali na tyle dużego kapitału, aby móc inwestować w papiery dłużne przedsiębiorstw na rynku pierwotnym.

Dlaczego inwestorzy chętniej kupują obligacje niż akcje?

Przed większością inwestorów pojawia się pytanie: w co lepiej zainwestować? W akcje czy w obligacje? Jeśli podejmowane są trafne decyzje, to dzięki inwestowaniu w akcje można w stosunkowo krótkim czasie bardzo dużo zarobić. Ale też wiele stracić (jeśli nie wszystko). Natomiast obligacje korporacyjne są o wiele bardziej bezpiecznym rozwiązaniem, gwarantują też stabilny zysk w dłuższym okresie czasu. Wybierając spółki o dobrej kondycji finansowej i wysokiej ocenie ratingowej (wyznaczającej poziom zdolności kredytowej, długu lub zobowiązań finansowych), minimalizuje się ryzyko jakichkolwiek strat. A na czym się zarabia? Najczęściej na odsetkach (przypomina to w największym stopniu lokatę, ale oprocentowanie jest najczęściej wyższe). Dlatego na inwestowanie w obligacje, decydują się osoby, które chcą zarobić, nie podejmując jednocześnie tak dużego ryzyka, jak w przypadku akcji. Może to być również sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Obecnie na giełdzie pojawia się coraz więcej emitentów decydujących się na sprzedaż papierów dłużnych, co daje większe możliwości inwestorom. A dzięki rozwojowi rynku wtórnego Catalyst, inwestowanie w obligacje stało się możliwe praktycznie dla każdego.

18 czerwca 2016

1 komentarz do “Obligacje korporacyjne dla indywidualnych inwestorów”

  1. Obligacje korporacyjne to chyba nie jest taka łatwa sprawa, co? Inwestowanie zresztą zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, a obligacje chyba są przeznaczone tylko dla inwestorów i przedsiębiorców czy dla innych ludzi też?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.