Ciekawostki, Motoryzacja

Na jakiej podstawie można malować linie na jezdni?

Linie na jezdni są ważnym elementem oznakowania poziomego. Jaką pełnią rolę? Kto może je malować, w jaki sposób powinien to robić i jakie przepisy to regulują?

Co to jest oznakowanie poziome?

Linie na jezdni stanowią jeden z rodzajów oznakowania poziomego. Tak jak w przypadku znaków pionowych, tak również znaki poziome organizują ruch pojazdów i pieszych w taki sposób, by odbywał się sprawnie i bezpiecznie.

Kto może malować linie na jezdni?

Wykonywanie znaków poziomych jest ściśle obwarowane przepisami. Malowanie linii na jezdni jest zadaniem dla specjalistów (unistop.pl), którzy wykonują tę pracę na zlecenie urzędu gminy. Praca ta wykonywana jest w ramach budowy nowej drogi. Ale również na istniejących już drogach trzeba czasem ponownie wykonać malowanie linii. Dzieje się tak w sytuacji, gdy droga jest przebudowywana, zostaje zmieniona organizacja ruchu, albo też po prostu linie zostaną zatarte i wymagają odmalowania.

linie na drodze

Jak powinny być malowane linie na jezdni?

Zasady umieszczania na drodze oznakowania poziomego wynikają z przepisów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i omówione są w szczegółowych specyfikacjach wydawanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Linie na drodze muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i spełniać normy, również ekologiczne. Aby dobrze spełniały swoje zadanie, powinny być namalowane w ten sposób, aby przez całą dobę były dobrze widoczne dla uczestników ruchu drogowego, w tym także podczas utrudnionych warunków, na przykład przy dużej wilgotności. Muszą też mieć odpowiednią szorstkość (chodzi tu o to, by były dostosowane do faktury samej nawierzchni) oraz być odporne na brudzenie się i ścieranie. To dlatego, że ważna jest w tym przypadku trwałość oznakowania poziomego, tak aby nie wymagało częstego odmalowania.

Do malowania linii na drodze używane są nakładane na mokro farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne. Szczególnym rodzajem takiego oznakowania jest oznakowanie grubowarstwowe, do którego używa się mas chemo- i termoutwardzalnych oraz materiałów prefabrykowanych, w tym taśm odblaskowych. Stosuje się farby białe i żółte, przy czym barwa żółta oznacza stałe obowiązywanie znaku, a żółta tymczasowe, dlatego w sytuacji, gdy na drodze znajdują się znaki w obu kolorach, należy zastosować się do żółtych linii.

Jakie są rodzaje linii na jezdni?

Znakami poziomymi, z którymi najczęściej się spotykamy, są linie wyznaczające pasy ruchu. Linie przerywane można przekraczać, na przykład podczas wykonywania manewru wyprzedzania, podczas gdy przekraczane linii ciągłych jest zabronione. Stosuje się też linie jednostronnie przekraczalne. Linie krawędziowe ciągłe i przerywane wyznaczają krawędź jezdni, w tym te pierwsze oznaczają również zakaz wjazdu na pobocze. Linia ostrzegawcza informuje o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione.

Inne często stosowane linie to linia warunkowego zatrzymania z prostokątów lub trójkątów, linia bezwzględnego zatrzymania przed znakiem pionowym „stop”, linia wyznaczająca postój i linia wyznaczająca przystanek.

26 września 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.