Dom i Ogród

Jakie pozwolenia trzeba zdobyć podczas budowy domu?

Pozwolenie na budowę wymaga dostarczenia stosownych dokumentów, które będą kwalifikowały dany projekt do realizacji. Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać pozwolenie dopuszczające inwestycję do budowy? Przeczytaj poniższy artykuł.

  1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Mapa do celów projektowych
  3. Projekt budowlany
  4. Oświadczenie warunków technicznych dostawy mediów

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jest to pierwszy z dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji mogą być potrzebne również inne, niż standardowo przewidują procedury. Szczegółowe informacje o tym, jakie pozwolenia są wymagane podczas budowy domu, sprawdzisz online (superbudowlani.pl). Niemniej jednak, w pierwszej kolejności, musisz dowiedzieć się, czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględnia dany teren działki. Jeśli tak, wtedy trzeba złożyć wniosek do Wydziału ds. Architektury o aktualny wypis i wyrys. Wydawany jest on odpłatnie, a w celu jego uzyskania konieczne jest podanie numeru ewidencyjnego działki. Urząd podaje jako czas oczekiwania 14 dni, lecz praktyce wystarczą tylko 3.

Jeśli dla terenu, na którym chcesz rozpocząć budowę, nie sporządzono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas trzeba starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Czas oczekiwania jest znacznie dłuższy, bo aż do 65 dni.

Do wniosku należy wówczas dołączyć:

  • kopię mapy zasadniczej, która uzyskasz w Wydziale Geodezji,
  • kopię mapy z zaznaczonym obszarem inwestycji,
  • dokumenty poświadczające, że istniejące uzbrojenie działki jest wystarczające do zrealizowania inwestycji,
  • kartę katalogową projektu domu,
  • dowód opłaty skarbowej, jeśli inwestycja dotyczy innego przedsięwzięcia niż budowa domu jednorodzinnego.

2. Mapa do celów projektowych

Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiąca obowiązkowy i nieodłączny element niezbędny do wykonania projektu budowlanego. To właśnie na tę mapę architekt wykonujący późniejszy projekt, będzie nanosił obrys przyszłego budynku. Dla uzyskania takiej mapy konieczne jest złożenie stosownego zlecenia u geodety, który wykonuje szereg badań geotechnicznych danego terenu jak sprawdzanie poziomu wód gruntowych oraz nośność gruntu na terenie danej działki.

3. Projekt budowlany

To w zasadzie kluczowy załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Wydawany jest aż w czterech egzemplarzach, gdyż jeden zostaje w urzędzie, drugi trafia do Nadzoru Budowlanego, natomiast dwa pozostałe egzemplarze, zostają w twoich rękach. Jeden zostawiasz dla siebie, a drugi przekazujesz kierownikowi budowy. Kwestia tego, czy zlecić wykonanie indywidualnego projektu, czy kupić gotowy, leży w indywidualnej sytuacji. Zależy przede wszystkim od określonych wymagań oraz możliwości finansowych.

4. Oświadczenie warunków technicznych dostawy mediów

Architekt pracujący nad danym projektem nie wykona go bez uzyskania informacji na temat przyłącza mediów. Dlatego konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o warunkach dostawy mediów takich jak prąd, woda, odbiór ścieków oraz gazu. Wówczas projekt może zostać dostosowany pod te konkretne uwarunkowania.

Do pełnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę należy również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością lub terenem przeznaczonym do prac budowlanych oraz wypis z rejestru gruntów dla własnej i sąsiednich działek.

10 lutego 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.