jak obliczyć wiek drzewa

Jak określić wiek drzewa? Dowiedz się już dziś!
Ciekawostki, Edukacja

Jak określić wiek drzewa? Dowiedz się już dziś!

Wiek rosnącego drzewa można obliczyć za pomocą obwodu jego pnia. W tym celu potrzebujesz taśmy krawieckiej, którą obwiązujesz pień na wysokości około 1 metra nad ziemią. Uzyskane wyniki podzieli przez 5, a rezultat tego działania pomnóż przez 2….Wynik tego obliczenia to interesujący Cię wiek drzewa. W przypadku gdy obwód drzewa wynosi 80cm równanie wygląda następująco: 80:5 =16, 16×2= 32. Zgodnie z otrzymanymi wynikami możesz wysnuć wniosek, że badane przez Ciebie drzewo ma 32 lata. więcej wiedzy w , , ,